OPETUKSEN SISÄLLÖT

vannetyttoOulun Tähtisirkuksen tiloissa on sirkusopetusta noin 48 tuntia viikossa lasten, nuorten ja aikuisten ryhmille. Sirkuslajeina meillä opetellaan pallo-, huivi-, rengas-, ja keilajongleerausta, diaboloa, flower’s stickiä, poi-, staff- ja vannetekniikkaa, kiinalaisia lautasia, tasapainopalloa, yksipyöräistä, rola bolaa, löysää nuoraa, kireää nuoraa, hyppynarua, pientä trampoliinia, lattia-akrobatiaa, pariakrobatiaa, ryhmäakrobatiaa ja pyramideja sekä ilma-akrobatiaa eli staattista trapetsia, rengastrapetsia, vertikaaliköyttä ja kankaita. Lisäksi kaikki oppilaamme harjoittelevat esitysten myötä myös ilmaisutaitoa ja esiintymisvalmiuksia. Pidämme yllä monipuolista sirkusvälineistöä ja mahdollisuuksien mukaan pyrimme laajentamaan sitä.

Sirkusharjoittelu perustuu ohjattuun ryhmätoimintaan sirkuslajien parissa. Ryhmissä keskitytään tavallisesti ryhmätaitojen opetteluun, eri sirkuslajien tekniikkaharjoitteluun, esiintymistaitojen oppimiseen sekä omaan luovaan kokeiluun sirkusvälineillä. Näitä sirkustuntien keskeisiä osa-alueita lähestytään usein leikkien, pelien tai mielekkäiden harjoitusten kautta, oli kyseessä sitten lasten tai aikuisten ryhmä.

Sirkuksen maailma tarjoaa monipuolisen ja laajan valikoiman lajeja, joista jokainen voi löytää vahvuutensa ja toisaalta oppii ehkä vahvistamaan niitä heikompiakin puoliaan. Pidämme monipuolista harjoittelua tärkeänä osana sirkusharrastusta, ja sitä kautta jokaisen oppilaan motoriikka, liike ja ehkä jopa ajattelu kehittyy myös monipuoliseksi. Oman mukaavuusalueen ulkopuolelle uskaltautuminen ja onnistumisten kokeminen vahvistavat itsetuntoa ja ovat välttämättömiä kehitysaskelia meille kaikille, samoin kuin pettymysten kohtaaminenkin.

Sirkustaitojen ohella lapset ja nuoret oppivat paljon sosiaalisia taitoja. Ryhmässä tekeminen ohjaa suvaitsevaisuuteen, samanarvoisuuteen ja luottamukseen ryhmän jäsenten kesken. Yhteisen päämäärän tavoittelu ja harjoitteleminen sen saavuttamiseksi kasvattaa vastuullisuuteen. Pitkäaikainen harrastus tuo nuoren maailmaan pysyvyyttä ja sirkuskavereista tulee aikaa myöten läheisiä ystäviä.

Sirkuslajeissa ei perinteisesti kilpailla. Se on piirre, jota oman sirkuksemme sisälläkin haluamme ylläpitää. Onneksemme sirkuksen maailmassa on ääretön määrä erilaisia tyylejä ja tapoja, joten jokainen esiintyjä ja esitys on väistämättä ainutlaatuinen.

Sirkuskoulun opetussuunnitelma on joustava ja se mahdollistaa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumisen. Kaikkien lasten erilaiset persoonat nähdään sirkuksessa vahvuutena ja luonnollisena osana ihmisyyden kirjoa, joka tuo eloa harjoitteluun ja esityksiin.

Alla olevasta listasta voit klikata lisätietoja saadaksesi tarkempia ryhmäkohtaisia kuvauksia.


 • lapsi-vanhempiryhmä, johon voi osallistua 2 tai useampia perheenjäseniä
 • Jokainen osallistuja, niin lapsi kuin vanhempi, on yhtälailla sirkusoppilas ja osallistuu harjoitteluun
 • leikin ja yhteisen kokeilemisen kautta tutustutaan liikuntaan, sirkuslajeihin ja ryhmässä harrastamiseen
 • vanhempi on lapsen tukena ohjaamassa, mutta niin vanhmpi kuin lapsi saavat molemmat harjoitella omalla tahdillaan
 • lukukauden päätökseksi on tavoitteena osallistua sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen

 • lapsi-vanhempiryhmä, johon voi osallistua 2 tai useampia perheenjäseniä
 • Jokainen osallistuja, niin lapsi kuin vanhempi, on yhtälailla sirkusoppilas ja osallistuu harjoitteluun
 • harjoitellaan yhdessä monipuolisesti erilaisia sirkustaitoja
 • aloittelijoiden ja kokeneiden perhesirkuslaisten sekaryhmä
 • mitä pidemmälle edistytään, tavoitteena on löytää jokaisen lapsen sekä vanhemman yksilöllisiä vahvuuksia kuin myös yhteistä sirkustaituruutta ja -tekniikkaa
 • osallistutaan sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksiin

 • lähestytään liikuntaa ja sirkuslajeja leikkimisen kautta
 • pääpaino on ryhmätaitojen ja keskittymisen opettelussa
 • tutustutaan omaan liikkumiseen, harjoitellaan koordinaatiota ja tasapainoa
 • kaikkien oma taitotaso otetaan huomioon, ja ohjaajat antavat haasteita lapsen omalla tasolla
 • leikkisirkuksiin otetaan uusia tulijoita aina kun on tilaa, joten samassa ryhmässä saattaa harjoitella `ensikertalainen` tai `kokenut konkari`, ja samalla opitaan erilaisia rooleja
 • uskaltaudutaan huomion kohteeksi pienissä harjoitteissa
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa ohjaajan johdolla esitys sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen

 • tutustutaan sirkuslajeihin, sirkustekniikkaan ja sirkuksen maailmaan leikkien ja harjoitusten kautta
 • kehitetään koordinaatiota, notkeutta ja kehontuntemusta
 • harjoitellaan sirkustekniikoita monipuolisesti eri välineillä
 • tehdään ilmaisutaidon harjoituksia ja etsitään omaa esiintyjyyttä
 • harjoitellaan ryhmätaitoja ja keskittymistä sekä luodaan ryhmähenkeä
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen ohjaajan johdolla ja omia ideoita kehitellen

 • harjoitellaan monipuolisesti eri sirkuslajien tekniikoita
 • etsitään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sirkuslajeissa
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa harjoitusten kautta ja esityksiä valmistaen
 • kehitetään luottamusta itseensä ja toisiin
 • tehdään koordinaatiokykyä, notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen omia ideoita ohjaajan kanssa työstäen
 • ryhmänä pyritään toteuttamaan esityksessä jo yhtenäisempiä kokonaisuuksia

 • ryhmässä valmistetaan numeroita ja yhtenäisiä esityskokonaisuuksia
 • opitaan taiteellista työskentelyä
 • syvennytään omiin päälajeihin ja kartutetaan taitoja niiden parissa
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa monipuolisesti sirkuksen, tanssin ja teatterin keinoin
 • kehitetään tiivistä luottamusta ryhmän sisällä
 • tehdään vaativaa koordinaatiokykyä, notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita
 • kevään 2020 tavoite on esiintyä vähintään kahdella sirkuksen ulkopuolisella keikalla sekä Tähtisirkuspäivässä

 • harjoitellaan akrobatialiikkeitä permannolla – puolivoltit, voltit, kierteet, maaliikkeet yms.
 • harjoitellaan liikkeitä sirkuksesta, voimistelusta, capoeirasta, breakdancesta ja trikkauksesta
 • tehdään akrobatiataitoja edistäviä voima- ja notkeusharjoituksia
 • pidetään hauskaa, mutta treenataan kovaa
 • ryhmä on avoimen tason ryhmä, jossa aloittelijat sekä edistyneet harjoittelevat omalla tasollaan
 • opettajat pyrkivät ottamaan huomioon jokaisen oman tason ja soveltamaan harjoitteita kaikille tasoille
 • tavoitteena on esiintyä sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä

 • harjoitellaan notkeusakrobatian liikkeitä, kuten erilaiset sillat, puolivoltit, spagaatit, jalannostot ja notkeusasennot rinta-, kyyner-, ja käsilläseisonnassa
 • ryhmä on avoimen tason ryhmä, jossa aloittelijat sekä edistyneet harjoittelevat omalla tasollaan
 • jokainen voi aloittaa omalta tasoltaan ja aiempaa kokemusta ei tarvita
 • tehdään paljon erilaisia venytyksiä notkeuden saavuttamiseksi
 • tehdään kehonhallintaa vahvistavia harjoituksia
 • vahvistetaan notkeusliikkeissä kannattelevia lihaksia
 • tavoitteena on esiintyä sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksissä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella

Kaikissa ilma-akrobatian ryhmissä on tavoitteena kartuttaa taitoja ilma-akrobatian tekniikan, sirkustaiteen ja ilmaisun osalta. Kaikkien eri tason ryhmien tavoitteena on esiintyä sirkuskoulun oppilasnäytöksissä.

Ryhmien tekniset tasokuvaukset näkyvät alla. Tasokuvauksilla haluamme taata, että jokaisella on turvallista harjoitella ryhmissä. Korona-ajan katkonaisten kausien vuoksi toivomme, että oppilaat seuraisivat tasokuvauksia tarkasti. Tämä tarkoittaa, että osa tauon aikana omatoimisesti harjoitelleista voi mahdollisesti siirtyä jo seuraavalle tasolle, kun taas lajin parista taukoa pitäneiden voi olla järkevämpää jatkaa edellisellä tasollaan. Mikäli jokin ryhmistä täyttyy liiaksi, tarkkailemme tilannetta ja tasoitamme väkimäärää muuttamalla ryhmien tasoa.

Taso 1 (alkeet)

 • Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ilma-akrobatiasta.

Taso 2

 • Sinulla on jo hieman aiempaa kokemusta lajista ja osaat perusasiat, mutta harjoittelet vielä liikkeiden sujuvuutta ja kasvatat voimaa
 • Pääset ainakin maasta inverttiin välineelle (sammakko, kynttilä, pike, haarataitto)
 • Jaksat kiivetä kankaalla ja köydellä hieman
 • Jaksat roikkua välineellä käsivoimin 10s
 • Osaat tehdä nilkkasolmut kankaalla ilmassa

Taso 3

 • Hallitset perusasiat ja sinulla riittää voimaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta tehdä lyhyitä sarjoja
 • Hallitset ainakin kaksi kiipeämistekniikkaa ja nousutapaa välineille
 • Osaat invertoida ilmasta eri välineillä
 • Roikkuminen välineellä käsivoimin 10s on helppoa tai jaksat vetää muutamia leukoja
 • Onnistuneita liikkeitä sinulle ovat perhostaitto, hip key / hip lock / sakset, selkä- ja vatsabalanssi,

Taso 4

 • Hallitset paljon liikkeitä ja sinulla riittää voimaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta koittaa uusia tekniikoita rohkeasti luottaen, että pääset epäonnistuneesta tempustakin turvallisesti alas. Sinulla on liike- ja tekniikkavarastoa, joiden avulla voit tehdä pidempiä sarjoja ja numeroita.
 • Sinulla on hallussa ainakin kaksi kiipeämistekniikkaa ja nousutapaa välineille
 • Osaat tehdä laajasti erilaisia solmuja, heilureita, pitoja ja roikkumisia eri välineillä
 • Roikkuminen välineellä käsivoimin 20s tai jaksat vetää useita leukoja
 • Uskallat tehdä tiputuksia ja osaat tehdä niissä hallitun alastulon
 • y.o. vaatimukset eivät ole välttämättömiä, mikäli haluat kokeilla tätä ryhmää omalla vastuullasi ja osaat omatoimisesti soveltaa tekemistäsi ryhmässä taitotasosi ja voimasi mukaan