HANKKEET JA PROJEKTIT

logot-tenho-fi
volttimiko

TENHO-HANKE

Tenhossa vailla koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuvat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettavat itselleen tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret saavat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa.

Tenho toteutetaan viiden taideorganisaation, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa yhdessä. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi ja Varkauden teatteri tekevät yhteistyötä Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kuntien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa.

Kolmevuotisen Tenhon rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

MYRSKY / VALOSIRKUS 2015
Valosirkus-toiminta on Myrsky-varoin järjestettyä sirkusharjoittelua nuorille työttömille aikuisille. Tavoitteena on ensisijaisesti tukea osallistujien sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Pitkällä tähtäimellä toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Valosirkus-toiminnan aikana tutustutaan laajalti erilaisiin sirkuslajeihin, kuten jongleeraukseen, akrobatiaan, tasapainoilulajeihin ja ilma-akrobatiaan.

Myrsky-hankkeen internet-sivusto http://www.myrsky.info/

MYRSKY / NOVASIRKUS 2014
Novasirkus-toiminnan tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä pitkällä aikavälillä sirkustaiteen keinoin. Toimintaan osallistutaan Oulun kaupungin järjestämän kuntouttavan työtoiminnan kautta. Tavoitteena on rakentaa yhdessä edellytyksiä sirkustoiminnalle, sekä toteuttaa ryhmän yhteisiä esittävän taiteen produktioita. Taiteellisen toiminnan lisäksi oleellista on, että osallistujat saavat toiminnassa kokeilla erilaisia rooleja ja tehtäviä sekä onnistua eri tavoin työn tekemisen kautta. Projektin kautta nuorilla on mahdollisuus päästä tutustumaan sirkustaiteen lisäksi myös muihin esittävän taiteen aloihin, kuten tanssiin, teatteriin ja elokuvaan.

”Myrsky-hankkeessa 12-29 -vuotiaat nuoret pääsevät itse tekemään taidetta omista lähtökohdistaan käsin taiteen ammattilaisten ohjaamina. Mukana ovat kaikki taiteenalat teatterista sarjakuvan kautta sirkukseen ja elokuvaan. Myrskyn tavoite on tarjota nuorille mahdollisuus etsiä taiteen avulla omaa identiteettiään, kasvattaa itseluottamustaan ja saada syviä yhteisöllisyyden kokemuksia.”
“Myrsky-hanke”.

Myrsky-hankkeen internet-sivusto http://www.myrsky.info/
Katso myös Myrsky-hankkeen projektigalleria.

ARCTIC FRIENDSHIP FESTIVAL 2014
Oulun Tähtisirkus osallistui Norjan Finnsnesissä järjestetylle Arctic Friendship -festivaaleille. Oulun Tähtisirkus osallistui festivaalin työpajojen ja esitysten järjestämiseen yhdessä muiden osallistujatahojen kanssa. Tähtisirkuksen sirkustyöpajoihin osallistui arviolta 1000-2000 lasta ja nuorta. Festivaalilla pyrittiin lisäämään pohjoisen alueen yhteistyötä, ja osallistujia oli sirkuksen, tanssin ja teatterin saralta Suomesta, Norjasta ja Venäjältä.

Yhteistyö Arkangelissa toimivan venäläisen Sirkus Vesarin kanssa jatkui Arctic Friendship -festivaaleilla. Tapahtumassa vedettiin työpajoja ja esiinnyttiin venäläisten, norjalaisten ja suomalaisten yhteisvoimin. Tapahtumassa lisäksi suunniteltiin alustavasti jatkoa pohjoisen alueen sirkusyhteistyölle.

VAIKUTTAVA SIRKUS -HANKE 2011 – 2014
Oulun Tähtisirkus oli mukana valtakunnallisessa Vaikuttava sirkus -hankkeessa, joka oli jatkoa Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoimalle Sosiaalinen Sirkus -hankkeelle (2009 – 2011). Hankkeen tavoitteena oli lisätä kuntien ja sirkusten välistä yhteistyötä, kehittää sirkuksen hyvinvointipalveluja sekä todentaa sirkuksen hyvinvointivaikutuksia.

Vaikuttava sirkus -hankkeen Oulun osahankkeessa sirkusopetusta tarjottiin erityistä tukea tarvitseville oppilasryhmille Oulun kouluissa. Yhteistyökumppanina toimi Oulun opetustoimen Erityisen tuen yksikkö. Sen mukaisesti kohderyhmänä ovat kaikki erityistukea tarvitsevat oppilaat kouluissa: valmistavien luokkien oppilaat eli maahanmuuttajat, erityiskoulujen ja -luokkien oppilaat ja ns. pienryhmäluokkien oppilaat.

Vaikuttava sirkus oli Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima valtakunnallinen ESR-hanke, jonka päärahoittajana toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Oulun Tähtisirkuksen projektivastaavana toimi Anna-Kaisa Järvi.
Tutustu Vaikuttavaan sirkukseen osoitteessa: www.vaikuttavasirkus.fi

SOSIAALINEN SIRKUS -HANKE 2009 – 2011
Oulun Tähtisirkus oli mukana valtakunnallisessa Sosiaalinen sirkus -hankkeessa, jota hallinnoi Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus. Hankkeen tavoitteena oli juurruttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkuskenttää ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluja. Syyskuussa 2011 hanke julkaisi pääteoksensa, Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen oppaan, johon on kerätty kahden vuoden kokemukset siitä, mitä sosiaalisen sirkuksen opettamisessa ja organisoinnissa on hyvä ottaa huomioon.

Oulun osahankkeessa kohderyhmänä olivat maahanmuuttajalapset ja nuoret. Heille järjestettiin säännöllistä sirkusopetusta muun muassa Koskelan ja Terva-Toppilan kouluilla. Hankkeen aikana vuosina 2009 – 2011 kehitettiin sosiaalisen sirkuksen metodeja ja vietiin sirkusopetusta erityisryhmille. Yhteistyössä mukana olivat Oulun opetustoimi, Valveen lastenkulttuuri ja Oulun kaupungin kansainvälinen toiminta.

Tutustu Sosiaalisen sirkukseen osoitteessa http://sosiaalinensirkus.fi/

MYRSKY / YHTEISTYÖ HYVÄN MIELEN TALO RY:N KANSSA 2008
Syksyllä 2008 Oulun Tähtisirkus oli mukana Hyvän mielen talo ry:n Myrsky-projektissa. Projektin tavoitteena oli tarjota toimintaa erityisesti nuorille, joiden vanhemmilla on mielenterveydellisiä häiriöitä, psyykkistä sairautta, päihdeongelmia tai muuta kuormittuneisuutta. Oulun Tähtisirkus osallistui toimintaan järjestämällä sirkusleirejä 4.–8.8.2008.

Tutustu Myrsky-hankkeeseen lisää osoitteessa http://www.myrsky.info/

SIRKUS VESAR – KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 2001 –
Oulun Tähtisirkuksen kansainvälinen toiminta on keskittynyt ystävyyssuhteiden luomiseen Arkangelilaisen nuorisosirkus Vesarin kanssa. Sirkus Vesar on ollut Suuren Tähtiteatterin ja Oulun Tähtisirkuksen vieraana neljä kertaa vuosina 2001–2007. Kesällä 2001 se oli mukana Oulun läänin taidetoimikunnan järjestämillä Sirkku 2001 -sirkusfestivaaleilla Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa. Kesinä 2005 ja 2006 Sirkus Vesar palasi Ouluun vierailevaksi esiintyjäksi Stellan kesäsirkukseen, jota esitettiin Oulussa ja Iissä. Kesällä 2007 sirkus esiintyi Oulun Nuku-keskuksessa sekä kiertueella Oulun ja Iin ala-asteilla.

Oulun Tähtisirkuksen taiteellinen johtaja ja sirkusohjaaja Anna-Kaisa Järvi (Klovni Stella) vieraili Arkangelissa marraskuussa 2005 Sirkus Vesarin 25-vuotisfestivaaleilla. Hän toimi festivaalikatselmuksen jyryn puheenjohtajana sekä työpajan vetäjänä ja myös esiintyi juhlagaalassa.
Sirkus Vesarin ja Oulun Tähtisirkuksen yhteistyötä ja vierailuja on tarkoitus kehittää edelleen vuoropuheluna erilaisten sirkuskulttuurien välillä. Sirkus Vesarin ohjaajat Anastasia ja Vasili Scherban ovat arvostettuja sirkuspedagogeja Venäjällä. Suomalaisella sirkuspedagogiikalla on taas annettavana nuoren sirkuskulttuurin tuoreus ja painotus lasten omaan ilmaisuun kurinalaisuuden ja teknisen osaamisen rinnalla. Sirkus Vesarin ja Oulun Tähtisirkuksen nuorten välille on jo syntynyt ystävyyssuhteita, jotka ovat merkki aidosta kansainvälisyydestä, erilaisten kulttuurien kunnioittamisesta ja hyväksymisestä. Tulevaisuudessa Oulun Tähtisirkuksen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa yhteistoimintaa edelleen ja verkostoitua myös muiden kansainvälisten sirkusten kanssa.