OPETUKSEN SISÄLLÖT

vannetyttoOulun Tähtisirkuksen tiloissa on sirkusopetusta noin 48 tuntia viikossa lasten, nuorten ja aikuisten ryhmille. Sirkuslajeina meillä opetellaan pallo-, huivi-, rengas-, ja keilajongleerausta, diaboloa, flower’s stickiä, poi-, staff- ja vannetekniikkaa, kiinalaisia lautasia, tasapainopalloa, yksipyöräistä, rola bolaa, löysää nuoraa, kireää nuoraa, hyppynarua, pientä trampoliinia, lattia-akrobatiaa, pariakrobatiaa, ryhmäakrobatiaa ja pyramideja sekä ilma-akrobatiaa eli staattista trapetsia, rengastrapetsia, vertikaaliköyttä ja kankaita. Lisäksi kaikki oppilaamme harjoittelevat esitysten myötä myös ilmaisutaitoa ja esiintymisvalmiuksia. Pidämme yllä monipuolista sirkusvälineistöä ja mahdollisuuksien mukaan pyrimme laajentamaan sitä.

Sirkusharjoittelu perustuu ohjattuun ryhmätoimintaan sirkuslajien parissa. Ryhmissä keskitytään tavallisesti ryhmätaitojen opetteluun, eri sirkuslajien tekniikkaharjoitteluun, esiintymistaitojen oppimiseen sekä omaan luovaan kokeiluun sirkusvälineillä. Näitä sirkustuntien keskeisiä osa-alueita lähestytään usein leikkien, pelien tai mielekkäiden harjoitusten kautta, oli kyseessä sitten lasten tai aikuisten ryhmä.

Sirkuksen maailma tarjoaa monipuolisen ja laajan valikoiman lajeja, joista jokainen voi löytää vahvuutensa ja toisaalta oppii ehkä vahvistamaan niitä heikompiakin puoliaan. Pidämme monipuolista harjoittelua tärkeänä osana sirkusharrastusta, ja sitä kautta jokaisen oppilaan motoriikka, liike ja ehkä jopa ajattelu kehittyy myös monipuoliseksi. Oman mukaavuusalueen ulkopuolelle uskaltautuminen ja onnistumisten kokeminen vahvistavat itsetuntoa ja ovat välttämättömiä kehitysaskelia meille kaikille, samoin kuin pettymysten kohtaaminenkin.

Sirkustaitojen ohella lapset ja nuoret oppivat paljon sosiaalisia taitoja. Ryhmässä tekeminen ohjaa suvaitsevaisuuteen, samanarvoisuuteen ja luottamukseen ryhmän jäsenten kesken. Yhteisen päämäärän tavoittelu ja harjoitteleminen sen saavuttamiseksi kasvattaa vastuullisuuteen. Pitkäaikainen harrastus tuo nuoren maailmaan pysyvyyttä ja sirkuskavereista tulee aikaa myöten läheisiä ystäviä.

Sirkuslajeissa ei perinteisesti kilpailla. Se on piirre, jota oman sirkuksemme sisälläkin haluamme ylläpitää. Onneksemme sirkuksen maailmassa on ääretön määrä erilaisia tyylejä ja tapoja, joten jokainen esiintyjä ja esitys on väistämättä ainutlaatuinen.

Sirkuskoulun opetussuunnitelma on joustava ja se mahdollistaa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumisen. Kaikkien lasten erilaiset persoonat nähdään sirkuksessa vahvuutena ja luonnollisena osana ihmisyyden kirjoa, joka tuo eloa harjoitteluun ja esityksiin.

Alla olevasta listasta voit klikata lisätietoja saadaksesi tarkempia ryhmäkohtaisia kuvauksia.


 • lapsi-vanhempiryhmä, johon voi osallistua 2 tai useampia perheenjäseniä
 • Jokainen osallistuja, niin lapsi kuin vanhempi, on yhtälailla sirkusoppilas ja osallistuu harjoitteluun
 • leikin ja yhteisen kokeilemisen kautta tutustutaan liikuntaan, sirkuslajeihin ja ryhmässä harrastamiseen
 • vanhempi on lapsen tukena ohjaamassa, mutta niin vanhmpi kuin lapsi saavat molemmat harjoitella omalla tahdillaan
 • lukukauden päätökseksi on tavoitteena osallistua sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen

 • lapsi-vanhempiryhmä, johon voi osallistua 2 tai useampia perheenjäseniä
 • Jokainen osallistuja, niin lapsi kuin vanhempi, on yhtälailla sirkusoppilas ja osallistuu harjoitteluun
 • harjoitellaan yhdessä monipuolisesti erilaisia sirkustaitoja
 • aloittelijoiden ja kokeneiden perhesirkuslaisten sekaryhmä
 • mitä pidemmälle edistytään, tavoitteena on löytää jokaisen lapsen sekä vanhemman yksilöllisiä vahvuuksia kuin myös yhteistä sirkustaituruutta ja -tekniikkaa
 • osallistutaan sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksiin

 • lähestytään liikuntaa ja sirkuslajeja leikkimisen kautta
 • pääpaino on ryhmätaitojen ja keskittymisen opettelussa
 • tutustutaan omaan liikkumiseen, harjoitellaan koordinaatiota ja tasapainoa
 • kaikkien oma taitotaso otetaan huomioon, ja ohjaajat antavat haasteita lapsen omalla tasolla
 • leikkisirkuksiin otetaan uusia tulijoita aina kun on tilaa, joten samassa ryhmässä saattaa harjoitella `ensikertalainen` tai `kokenut konkari`, ja samalla opitaan erilaisia rooleja
 • uskaltaudutaan huomion kohteeksi pienissä harjoitteissa
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa ohjaajan johdolla esitys sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen

 • tutustutaan sirkuslajeihin, sirkustekniikkaan ja sirkuksen maailmaan leikkien ja harjoitusten kautta
 • kehitetään koordinaatiota, notkeutta ja kehontuntemusta
 • harjoitellaan sirkustekniikoita monipuolisesti eri välineillä
 • tehdään ilmaisutaidon harjoituksia ja etsitään omaa esiintyjyyttä
 • harjoitellaan ryhmätaitoja ja keskittymistä sekä luodaan ryhmähenkeä
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen ohjaajan johdolla ja omia ideoita kehitellen

 • harjoitellaan monipuolisesti eri sirkuslajien tekniikoita
 • etsitään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sirkuslajeissa
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa harjoitusten kautta ja esityksiä valmistaen
 • kehitetään luottamusta itseensä ja toisiin
 • tehdään koordinaatiokykyä, notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen omia ideoita ohjaajan kanssa työstäen
 • ryhmänä pyritään toteuttamaan esityksessä jo yhtenäisempiä kokonaisuuksia

 • ryhmässä valmistetaan numeroita ja yhtenäisiä esityskokonaisuuksia
 • opitaan taiteellista työskentelyä
 • syvennytään omiin päälajeihin ja kartutetaan taitoja niiden parissa
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa monipuolisesti sirkuksen, tanssin ja teatterin keinoin
 • kehitetään tiivistä luottamusta ryhmän sisällä
 • tehdään vaativaa koordinaatiokykyä, notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita
 • kevään 2020 tavoite on esiintyä vähintään kahdella sirkuksen ulkopuolisella keikalla sekä Tähtisirkuspäivässä

 • harjoitellaan akrobatialiikkeitä permannolla – puolivoltit, voltit, kierteet, maaliikkeet yms.
 • harjoitellaan liikkeitä sirkuksesta, voimistelusta, capoeirasta, breakdancesta ja trikkauksesta
 • tehdään akrobatiataitoja edistäviä voima- ja notkeusharjoituksia
 • pidetään hauskaa, mutta treenataan kovaa
 • ryhmä on avoimen tason ryhmä, jossa aloittelijat sekä edistyneet harjoittelevat omalla tasollaan
 • opettajat pyrkivät ottamaan huomioon jokaisen oman tason ja soveltamaan harjoitteita kaikille tasoille
 • tavoitteena on esiintyä sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä

 • harjoitellaan notkeusakrobatian liikkeitä, kuten erilaiset sillat, puolivoltit, spagaatit, jalannostot ja notkeusasennot rinta-, kyyner-, ja käsilläseisonnassa
 • ryhmä on avoimen tason ryhmä, jossa aloittelijat sekä edistyneet harjoittelevat omalla tasollaan
 • jokainen voi aloittaa omalta tasoltaan ja aiempaa kokemusta ei tarvita
 • tehdään paljon erilaisia venytyksiä notkeuden saavuttamiseksi
 • tehdään kehonhallintaa vahvistavia harjoituksia
 • vahvistetaan notkeusliikkeissä kannattelevia lihaksia
 • tavoitteena on esiintyä sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksissä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella

 • ryhmässä tutustutaan laajalti eri sirkuslajien alkeisiin. Harjoitellaan mm. lattia-akrobatiaa, pari- ja ryhmäakrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, diaboloa, kukkakeppiä, kiinalaisia lautasia, yksipyörää, tasapainopalloa ja rolabolaa.
 • jos oppilaalla on aiempaa kokemusta, ohjaajat antavat tilanteen salliessa myös vaativampia harjoitteita
 • aloittavan oppilaan ei tarvitse osata mitään ennalta
 • tehdään voima- ja notkeusharjoituksia
 • tavoitteena on esiintyä sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella

 • treenaaminen aloitetaan jokaisen omalta tasolta, lähtövaatimuksia ei ole
 • kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti pariakrobatian alkeita kaikilta pariakrobatian osa-aluelta, ja testataan kiinnostuksen mukaan mahdollisesti myös joitain ryhmäakrobaattisia temppuja
 • kenelläkään ei tarvitse olla omaa paria, vaan tunnille voi tulla yksin ja tunnilla vaihdellaan paria ja kokoonpanoja
 • tehdään pariakrobatiaa vahvistavia voima-, notkeus- ja lattia-akrobatiaharjoituksia
 • ryhmä esiintyy halutessaan sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksessä

 • oletetaan, että osallistujalla on jo jonkin verran kokemusta pariakrobatiasta tai akrobatiasta (esim. hartiaseisonta eli 2high on tuttu, omaan käsilläseisontaan ponnistaminen lattialla on tuttua)
 • kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti tekniikoita pariakrobatian eri osa-aluelta, ja mahdollisesti myös joitain ryhmäakrobatian tekniikoita
 • kenelläkään ei tarvitse olla omaa paria, vaan tunnille voi tulla yksin ja tunnilla vaihdellaan paria ja kokoonpanoja
 • tehdään pariakrobatiaa vahvistavia voima-, notkeus-, koordinaatio- ja lattia-akrobatiaharjoituksia
 • ryhmä esiintyy sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksessä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella

 • treenaaminen aloitetaan jokaisen omalta tasolta, lähtövaatimuksia ei ole
 • kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti ilma-akrobatiavälineillä, eli staattisella trapetsilla, rengastrapetsilla, vertikaatikankailla ja vertikaaliköydellä
 • tehdään ilma-akrobatiataitoja vahvistavia voima-, notkeus- ja akrobatiaharjoituksia
 • ryhmä esiintyy sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksessä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella

 • ryhmä on suunnattu jonkin aikaa ilma-akrobatiaa harrastaneille
 • kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti ilma-akrobatiavälineitä
 • tehdään ilma-akrobatiataitoja vahvistavia voima- ja notkeusharjoituksia
 • tavoitteena on esiintyä sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella

 • syvennytään harjoitteluun lajista innostuneiden kesken
 • tehdään ilma-akrobatiataitoja vahvistavia voima- ja notkeusharjoituksia
 • treenaaminen jatkuu jokaisen omalla tasolla, mutta jotain perusvalmiuksia oppilailta jo odotetaan
 • syvennetään ilma-akrobatiavälineiden taitoja ja harjoittelumetodeja
 • valmistetaan mahdollisesti jo omaa numeroa ilma-akrobatiavälineellä
 • tavoitteena on solo/duonumero sirkuksen kevät- tai joulunäytöksessä
 • tämä ryhmä toimii Kansalaisfoorumin tuella