OPETUKSEN SISÄLLÖT

vannetyttoOulun Tähtisirkuksen tiloissa on sirkusopetusta noin 48 tuntia viikossa lasten, nuorten ja aikuisten ryhmille. Sirkuslajeina meillä opetellaan pallo-, huivi-, rengas-, ja keilajongleerausta, diaboloa, flower’s stickiä, poi- ja vannetekniikkaa, kiinalaisia lautasia, tasapainopalloa, yksipyöräistä, rola bolaa, löysää nuoraa, pientä trampoliinia, klovneriaa ja esiintymistaitoja, lattia-akrobatiaa, pariakrobatiaa, ryhmäakrobatiaa ja pyramideja sekä ilma-akrobatiaa eli staattista trapetsia, rengastrapetsia, vertikaaliköyttä ja kankaita. Lisäksi kaikki oppilaamme tutustuvat esitysten myötä myös ilmaisutaitoon ja tanssiin. Pidämme välineistöämme yllä ja mahdollisuuksien mukaan pyrimme laajentamaan sitä.

Sirkusharjoittelu perustuu ohjattuun ryhmätoimintaan sirkuslajien parissa. Ryhmissä keskitytään tavallisesti ryhmätaitojen opetteluun, eri sirkuslajien tekniikkaharjoitteluun, esiintymistaitojen oppimiseen sekä omaan luovaan kokeiluun sirkusvälineillä. Näitä sirkustuntien keskeisiä osa-alueita lähestytään monesti leikkien, pelien tai mielekkäiden harjoitusten kautta, oli kyseessä sitten lasten tai aikuisten ryhmä.

Sirkuksen maailma tarjoaa monipuolisen ja laajan valikoiman lajeja, joista jokainen löytää vahvuutensa ja toisaalta oppii ehkä vahvistamaan niitä heikompiakin puoliaan. Esimerkiksi koulun pallopelejä karttava saattaa innostua jongleerauksesta ja oppia taitavaksikin pallojen käsittelijäksi. Omien rajojen rikkominen ja onnistumisen kokeminen vahvistavat itsetuntoa ja ovat välttämättömiä kehitysaskelia meille kaikille, samoin kuin pettymysten kohtaaminenkin.

Sirkustaitojen ohella lapset ja nuoret oppivat paljon sosiaalisia taitoja. Ryhmässä tekeminen ohjaa suvaitsevaisuuteen, samanarvoisuuteen ja luottamukseen ryhmän jäsenten kesken. Yhteisen päämäärän tavoittelu ja harjoitteleminen sen saavuttamiseksi kasvattaa vastuullisuuteen. Pitkäaikainen harrastus tuo nuoren maailmaan pysyvyyttä ja sirkuskavereista tulee aikaa myöten läheisiä ystäviä.

Sirkuslajeissa ei perinteisesti kilpailla. Se on piirre, jota oman sirkuksemme sisälläkin haluamme ylläpitää. Onneksemme sirkuksen maailmassa on ääretön määrä erilaisia tyylejä ja tapoja, joten jokainen esiintyjä ja esitys on väistämättä ainutlaatuinen.

Sirkuskoulun opetussuunnitelma on joustava ja se mahdollistaa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumisen. Kaikkien lasten erilaiset persoonat nähdään sirkuksessa vahvuutena ja luonnollisena osana ihmisyyden kirjoa, joka tuo eloa harjoitteluun ja esityksiin.

Alla olevasta listasta voit klikata lisätietoja saadaksesi tarkempia ryhmäkohtaisia kuvauksia.


 • lapsi-vanhempiryhmä, johon voi osallistua 2 tai useampia perheenjäseniä
 • leikin ja yhteisen kokeilemisen kautta tutustutaan liikuntaan, sirkuslajeihin ja ryhmässä harrastamiseen
 • vanhempi on lapsen tukena ohjaamassa, mutta niin vanhmpi kuin lapsi saavat molemmat harjoitella omalla tahdillaan
 • lukukauden päätökseksi on tavoitteena osallistua sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen

 • lapsi-vanhempiryhmä, johon voi osallistua 2 tai useampia perheenjäseniä
 • harjoitellaan yhdessä monipuolisesti erilaisia sirkustaitoja
 • aloittelijoiden ja kokeneiden perhesirkuslaisten sekaryhmä
 • vanhemmat ja lapset harjoittelevat yhdessä ja erikseen
 • osallistutaan sirkuksen joulu- ja kevätnäytöksiin

 • lähestytään liikuntaa ja sirkuslajeja leikkimisen kautta
 • pääpaino on ryhmätaitojen ja keskittymisen opettelussa
 • tutustutaan omaan liikkumiseen, harjoitellaan koordinaatiota ja tasapainoa
 • kaikkien oma taitotaso otetaan huomioon, ja ohjaajat antavat haasteita lapsen omalla tasolla
 • leikkisirkuksiin otetaan uusia tulijoita aina kun on tilaa, joten samassa ryhmässä saattaa harjoitella `ensikertalainen` tai `kokenut konkari`, ja samalla opitaan erilaisia rooleja
 • uskaltaudutaan huomion kohteeksi pienissä harjoitteissa
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa ohjaajan johdolla esitys sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen

 • tutustutaan sirkuslajeihin, sirkustekniikkaan ja sirkuksen maailmaan leikkien ja harjoitusten kautta
 • kehitetään koordinaatiota, notkeutta ja kehontuntemusta
 • harjoitellaan sirkustekniikoita omatoimisesti opettajan ohjeiden mukaan
 • tehdään ilmaisutaidon harjoituksia ja etsitään omaa esiintyjyyttä
 • harjoitellaan ryhmätaitoja ja keskittymistä sekä luodaan ryhmähenkeä
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen ohjaajan johdolla ja omia ideoita kehitellen

 • harjoitellaan monipuolisesti eri sirkuslajien tekniikoita
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa harjoitusten kautta ja esityksiä valmistaen
 • kehitetään luottamusta itseensä ja toisiin
 • tehdään koordinaatiokykyä, notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen omia ideoita ohjaajan kanssa työstäen
 • ryhmänä pyritään toteuttamaan esityksessä jo yhtenäisempiä kokonaisuuksia

 • harjoitellaan pitkäjänteisesti eri sirkuslajien tekniikoita
 • syvennytään omaan päälajiin ja kartutetaan taitoja sen parissa
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa monipuolisesti sirkuksen, tanssin ja teatterin keinoin sekä valitaan entistä vaikeampia tai vastuullisempia rooleja yhteisissä esityksissä
 • kehitetään tiivistä luottamusta ryhmän jo tutuiksi tulleisiin kavereihin
 • tehdään vaativaa koordinaatiokykyä,notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita
 • lukukauden tavoitteena on valmistaa numero sirkuksen joulu- tai kevätnäytökseen melko itsenäisesti opettajan toimiessa suunnannäyttäjänä
 • laajennetaan omaa esiintyjyyttä, etsitään uusia esiintymistapoja ja tutustutaan suuremman kokonaisuuden alusta loppuun viemiseen ryhmänä
 • ryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja halutessaan myös muihinkin esityksiin lukukauden aikana

 • esiinnytään keikalla kerran lukukaudessa, mahdollisesti useamminkin
 • valmistetaan numeroita ja esityskokonaisuuksia
 • opitaan taiteellista työskentelyä
 • syvennytään omaan päälajiin ja kartutetaan taitoja sen parissa
 • harjoitellaan ilmaisutaitoa monipuolisesti sirkuksen, tanssin ja teatterin keinoin
 • kehitetään tiivistä luottamusta ryhmän sisällä
 • tehdään vaativaa koordinaatiokykyä,notkeutta, voimaa ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita

 • harjoitellaan vauhdikkaita akrobatialiikkeitä permannolla – puolivoltit, voltit, kierteet, maaliikkeet yms.
 • harjoitellaan liikkeitä sirkuksesta, voimistelusta, capoeirasta, breakdancesta ja trikkauksesta
 • tehdään akrobatiataitoja edistäviä voima- ja notkeusharjoituksia
 • pidetään hauskaa, mutta treenataan kovaa
 • esiinnytään sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä, jos ryhmä tai jotkin sen jäsenet haluaa

 • harjoitellaan notkeusakrobatialiikkeitä
 • jokainen voi aloittaa omalta tasoltaan ja aiempaa kokemusta ei tarvita
 • tehdään erilaisia venytyksiä notkeuden saavuttamiseksi
 • tehdään kehonhallintaa vahvistavia harjoituksia
 • vahvistetaan notkeusliikkeissä kannattelevia lihaksia
 • harjoiteltavia liikkeitä ovat esimerkiksi erilaiset sillat, puolivoltit, spagaatit, jalannostot ja notkeusasennot rinta-, kyyner-, ja käsilläseisonnassa.

 • treenaaminen aloitetaan jokaisen omalta tasolta, lähtövaatimuksia ei ole
 • kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti ilma-akrobatiavälineitä
 • tehdään ilma-akrobatiataitoja vahvistavia voima- ja notkeusharjoituksia
 • esiinnytään sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä, jos ryhmä tai jotkin sen jäsenet haluaa

 • ryhmä on suunnattu jonkin aikaa ilma-akrobatiaa harrastaneille
 • kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti ilma-akrobatiavälineitä
 • tehdään ilma-akrobatiataitoja vahvistavia voima- ja notkeusharjoituksia
 • esiinnytään sirkuksen joulu- tai kevätnäytöksessä, jos ryhmä tai jotkin sen jäsenet haluaa

 • syvennytään harjoitteluun lajista innostuneiden kesken
 • tehdään ilma-akrobatiataitoja vahvistavia voima- ja notkeusharjoituksia
 • treenaaminen jatkuu jokaisen omalla tasolla, mutta jotain perusvalmiuksia oppilailta jo odotetaan
 • syvennetään ilma-akrobatiavälineiden taitoja ja harjoittelumetodeja
 • valmistetaan mahdollisesti jo omaa numeroa ilma-akrobatiavälineellä