SIRKUSTYÖPAJA

rengas1Suositut sirkustyöpajat sopivat monelaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin, niin lapsille kuin aikuisille. Pajan voi tilata päiväkotiin, kouluun, työpaikan virkistyspäivään, polttariporukalle tai pikkujouluohjelmaksi, sen voi antaa lahjaksi tai ottaa osaksi isompaa tapahtumaa. Työpajoissa tärkeintä on iloinen tekeminen ja uusien asioiden kokeilu – mitään ennakkotaitoja ei tarvita! Pajoja voidaan järjestää joko asiakkaan tiloissa tai Tähtisirkuksella.

Työpajan hintaan vaikuttaa ryhmäkoon, osallistujien iän ja työpajan luonteen perusteella arvioitu tarvittava opettajien määrä. Jos työpaja järjestetään muualla kuin Tähtisirkuksen tiloissa, hintaan lisätään matkakulut.

Tarjouspyynnön voit lähettää sähköpostitse osoitteella ouluntahtisirkus@gmail.com
Tarjouksemme pohjaksi pyydämme seuraavia tietoja:

– tilaajan nimi ja sähköpostiosoite
– työpajaan osallistuva ryhmä (aikuisia, lapsia, työporukka yms.) ja arvioitu henkilömäärä
– työpajan järjestämispaikka – Oulun Tähtisirkuksen tilat Värtössä vai joku muu tila, missä?
– työpajan tyyppi: Sirkustellaan! / Yhtä sirkusta! / Lajityöpaja /Sosiaalisen sirkuksen paja / Muu, mikä?
– onko pajan tarkoitus ryhmäytyä, hankkia sosiaalisia taitoja tai virkistäytyä vaiko keskittyä tehokkasti sirkustekniikan harjoitteluun?
– onko tavoite saada onnistumisen kokemuksia matalan kynnyksen harjoitteista, joihin kaikki ryhmän jäsenet voivat turvallisesti osallistua vaiko pikemminkin saada aivot solmuun fyysisen ja koordinaatiokykyä vaativan sirkustekniikan harjoitteissa?
– halutaanko fyysisesti kevyitä vaiko haastavia ja liikunnallisia harjoitteita?

Pajassa voidaan keskittyä myös joihinkin lajeihin erityisesti. Mitä useampia lajeja valitaan, sitä lyhyemmin lajeja ehditään käydä läpi. Toisaalta mahdollisimman monipuolinen sisältö takaa, että kaikille osallistujille löytyy mielekästä sisältöä. Mahdollisia lajeja, joista voi valita yhden tai useampia:

– akrobatia (kuperkeikat, kärrynpyörät yms.)
– pariakrobatia (nostot parin kanssa)
– ilma-akrobatia (katosta roikkuvat välineet)
– tasapainovälineet (esim. yksipyöräily, nuora)
– jongleeraus- ja heittovälineet (pallot, keilat, diabolot, kukkakepit, vanteet)
– kaikkia sirkuslajeja tasapuolisesti

 

Sirkustellaan! -työpajat

Sirkustellaan! -työpajassa tutustutaan sirkuksen kiehtovaan maailmaan joko asiakkaan tiloissa tai Tähtisirkuksella. Osallistujat pääsevät kokeilemaan monipuolisesti eri sirkusvälineitä ja -lajeja, kuten tasapainoilua, jongleerausta ja akrobatiaa. Sirkuksen tiloissa käytössä ovat myös ilma-akrobatiavälineet eli trapetsit, kankaat ja nuorat. Sirkustellaan! -työpaja sopii hyvin esim. kouluille, päiväkodeille, työpaikoille, polttariohjelmaksi tai lahjaksi.

Kesto: 60 – 90 min. tai sovittavissa erikseen.
Ryhmäkoko: 1 – 25
Hinta: 130€ – 255€

Yhtä sirkusta -työpajat tapahtumiin

Yhtä sirkusta -työpajat soveltuvat erilaisiin tapahtumiin osaksi muuta ohjelmaa. Paja voi kestää koko tapahtuman ajan tai olla avoinna vain osan aikaa, ja yleisö saa piipahtaa kokeilemaan sirkusvälineitä omaan tahtiinsa. Pajassa voi olla tilasta ja tapahtumasta riippuen esim. erilaisia tasapainoilu- ja jongleerausvälineitä ja vanteita.

Kesto: Sovitaan erikseen, kuitenkin vähintään 60 min.
Ryhmäkoko: ei rajaa
Hinta: alkaen 170€

Sosiaalisen sirkuksen työpajat

Sosiaalisen sirkuksen työpajoissa keskitytään ryhmäytymiseen, yhdessä tekemiseen ja saadaan onnistumisen kokemuksia. Työpajan teemana voi olla esimerkiksi ryhmäytyminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy, positiivisia kokemuksia liikunnasta tai vaikka matematiikan opiskelu jongleerauksen keinoin. Sirkus mahdollistaa monet keinot kirjavien lajivaihtoehtojensa vuoksi. Sosiaalisen sirkuksen työpajoja voidaan järjestää tavallisten tallaajien lisäksi esimerkiksi erityisoppilaille, kehitysvammaisille, päihdekuntoutujille tai vanhuksille.

Kesto: 60 – 90min tai sovittavissa erikseen.
Ryhmäkoko: 3 – 15
Hinta: 130€ – 255€

Lajityöpajat

Lajityöpajoissa keskitytään yhden lajin tekniikan harjoitteluun, ja ohjaajana toimii kyseisen lajin erityisosaaja. Työpajoissa voidaan keskittyä esimerkiksi ilma-akrobatiaan, pari-akrobatiaan, jongleeraukseen, yksipyöräiseen tai diaboloon. Lajityöpajat sopivat kaikille yhdestä lajista kiinnostuneille, mutta myös esimerkiksi urheilujoukkueille, tanssiharrastajille tai kotijonglööreille harjoittelun monipuolistamiseksi ja tekniikan syventämiseksi.

Kesto: 60 min. tai 90 min.
Ryhmäkoko: 1 – 25
Hinta: 130€ – 255€

Sirkusajokortti

Sirkusajokorttikoulutus on tarkoitettu sirkusopetuksesta kiinnostuneille. Kurssin aikana käydään läpi neljä kokonaisuutta (jongleeraus, akrobatia, tasapainoilu ja esiintyminen) ja annetaan perusvalmiudet opettaa sirkusta. Lajit on valittu siten, että ne on tarjoavat monipuolisesti liikunnallisia kokemuksia ja kehittävät mm. motoriikkaa, notkeutta, lihasvoimaa, keskittymiskykyä ja yhteishenkeä. Sirkusajokorttikoulutus sopii esim. opettajille, liikuntakerhojen vetäjille ja urheiluvalmentajille, jotka haluavat tarjota lapsille ja nuorille tilaisuuden opetella aivan uusia taitoja, kokeilla rajojaan, kehittää sosiaalisia taitoja ja antaa esiintymiskokemusta.

Kesto: 8 tuntia, joka voidaan jakaa useammalle päivälle
Ryhmäkoko: 1 – 15
Hinta: alkaen 800€

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
ouluntahtisirkus@gmail.com
040 418 1750